Dětská skupina Javorová

top-eu.png

Naše Dětská skupina Javorová je spolufinancována z projektu OPZ - CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016487

1) Informace o projektu:

Název projektu - Pracuj a měj rodinu současně - podpora zajištění péče o děti v Plzni III

Registrační číslo projektu - CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016487

Popis projektu – Projekt realizovaný organizací Helpstep, z.s. za finanční podpory Evropského sociálního fondu, konkrétně Operačního programu Zaměstnanost, jehož nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Předmětem podpory je provoz předškolního zařízení  poskytujícího pravidelnou péči o děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Formou zařízení je tzv. dětská skupina pro veřejnost. Námi zřízená dětská skupina Javorová má kapacitu 18 dětí.

Termín realizace: od 1.6.2020 do 31.5.2022

Místo realizace: Javorová 14, 326 00 Plzeň – Slovany

Hlavními cíli projektu jsou:

  • přispění k odstranění příčin, které doposud brání k úspěšnému řešení diskriminace žen s malými dětmi na trhu práce a vytvořit tak ženám s dětmi podmínky pro jejich zaměstnanost, a pro úspěšné zapojení do pracovního procesu v době věku dítěte 1-3 let.
  • provoz dětské skupiny s kapacitou pro 18 předškolních dětí, která nabízí jak celodenní pobyt dítěte, tak i kratší pobyty, kdy je možné jednotlivé děti v průběhu dne i v průběhu týdne efektivně střídat, podle potřeb jejich matek (příp. otců) a jejich pracovních povinností.

2) Odkazy na důležité dokumenty:

3) Co je dětská skupina:

Dětské skupiny jsou novým typem služby hlídání a péče o dítě spočívající v poskytování pravidelné péče o dítě do zahájení povinné školní docházky. Jsou alternativou mateřských škol a mají řešit aktuální nedostatek kapacit školek.

Dětskou skupinu může tvořit maximálně 24 dětí. Jedná se o službu hlídání a péče o dítě v dětské skupině pro děti ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky mimo domácnost dítěte.

Kontaktní údaje viz stránka Kontakty