• Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce

  Robert Fulghum
 • Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou

  Jan Ámos Komenský
 • Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje

  Antoine de Saint-Exupéry
 • Stimulovat život, nechat ho však svobodným, aby se rozvinul, to je první povinnost vychovatele

  Marie Montessori
 • Porozumět výchově znamená porozumět vztahu mezi vychovatelem a dítětem

  Zdeněk Matějček
 • Žij vyrovnaně: trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj

  Robert Fulghum
 • Příteli, nezacházej s dětmi při učení násilně, nýbrž ať se učí formou hry, abys také lépe mohl pozorovat, k čemu se kdo svou přirozeností hodí

  Platón
 • Chcete-li aby byly vaše děti chytré čtěte jim pohádky. Chcete-li aby byly ještě chytřejší čtěte jim více
  pohádek.

  Albert Einstein

Dětská skupina a Soukromá mateřská škola Javorová je zařízení pro děti předškolního věku. Nabízí Vám kvalitní péči a vzdělání pro Vaše děti v mimořádně klidném a rodinném prostředí. 

Celkem naší školku navštěvuje 28 dětí, o které se stará 5 učitelek. Kapacita v horní třídě dětské skupiny je 18 dětí a v dolní třídě soukromé MŠ je 10 dětí. Obě tyto třídy jsou heterogenní.

Dítě je krásná dokonalá bytost a my jsme tu pro to, abychom mu pomohli se připravit na zkoušku zvanou život.

Naše motto