Písně a básně

Písně

Básně

Kutálí se ze dvora takhle velká brambora.                                            Ťuká ťuká dešťík na široký deštník.

Neviděla, neslyšela, spadla na ni závora.                                               Ťuká ťuká prstíkem 'Kdo je pod tím deštníkem?'

Kam  koukáš   ty   závoro?                                                                             ' To jsem já, panenka, točí se mi sukénka.

Na  tebe   ty   bramboro.                                                                                   Už tě nechci, kapičko, já mám radši sluníčko.'

Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák.                                                   D E Š T Í K

      B R A M B O R A